RVB Infra

Duurzaam ondernemen

Als civiel engineeringsbureau en eindverantwoordelijke bij infra projecten, hebben we de keuze in het gebruik van de soorten bouwstoffen die er zijn. Jaarlijks worden miljoenen tonnen gewonnen zand gebruikt bij de bouw van wegen, terreinen, gebouwen en kunstwerken. RvB streeft naar zo veel mogelijk hergebruik van bestaande materialen. Dit brengen we in de praktijk door óf bestaande grond op te waarderen tot bruikbare producten, óf minerale reststromen te gebruiken als funderingsmateriaal in onze projecten.
Hierdoor gebruiken we zo min mogelijk nieuw materiaal en geven we reststromen een tweede leven. Door onze toegevoegde innovatie geven we deze stromen een hogere waarde dan traditionele materialen. Hierdoor besparen we op nieuwe materialen, reduceren we CO₂- uitstoot en verhogen we de levensduur.

Daarnaast is de RvB Groep continue actief om proces- en productoptimalisaties te kunnen doorvoeren. Dit heeft een goede uitwerking op het milieu, de samenleving en onze medewerkers.

Sponsoring

Elk jaar weer steunen we diverse stichtingen, zoals de stichting Woord en Daad. Door hen werken we mee aan armoedebestrijding, educatie en ontwikkelingshulp vanuit christelijk perspectief. Woord en Daad is met meer dan 50 medewerkers, 7.000 vrijwilligers, 1.300 betrokken ondernemers, 65.000 donateurs en 30.000 sponsorkinderen actief in de bekende delen van Afrika, maar ook in Zuid-Amerika en Azië.

Naast deze terugkerende sponsoring steunen we verschillende projecten, zoals de Puzzelgids van Stichting Opkikker. Deze stichting helpt gezinnen met een langdurig ziek kind om het ziek zijn een moment te vergeten tijdens Opkikkerdagen. Elke Opkikkerdag is uniek en alles kan: helikopter vliegen, boeven vangen met de politie of zomaar een middagje in de zandbak spelen. We werken mee aan de Puzzel- & Kleurgids, welke wordt uitgereikt aan alle kinderen op de kinderafdelingen en poliklinieken van het St. Jansdal Ziekenhuis en het Medisch Centrum Zuiderzee.

Projecten

bekijk meer
Stassen Recycling NV
Stassen Recycling NV
Bekijk dit bericht
HKS Amsterdam
HKS Amsterdam
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht