RVB Infra

Het probleem met traditionele vloeistofdichte voorzieningen

Een vloeistofdichte vloer is op verschillende manieren aan te leggen. De traditionele vloeren zijn een vloeistofdichte betonvloer, vloeistofdicht asfalt en een vloeistofdichte vloer met milieuplaten door middel van kit.

Vloeistofdicht asfalt

Een vloeistofdichte vloer van asfalt wordt gemaakt door een vloeistofdichte membraam aan te brengen tussen de asfaltlagen . Dit membraam zorgt voor de afdichting. Op deze laag wordt de laatste asfaltlaag aangebracht. Deze optie is voor veel bedrijven de ideale oplossing. Bij het op- en afladen van containers, draaiende kranen of ruige werkzaamheden komen er echter  beschadigingen in het asfalt en dus ook in de vloeistofdichte laag. Bij bedrijven met zwaar-belastende werkzaamheden raakt de toplaag hierdoor snel beschadigt en dient er extra onderhoud gepleegd te worden. In dit soort gevallen loopt de vloeistofdichtheid dus snel gevaar. 

Vloeistofdicht beton

Een vloeistofdichte vloer kan eveneens aangelegd worden in de vorm van een betonvloer. Deze wordt, afhankelijk van de bodemgesteldheid, op een onderheide fundering aangebracht. Door de samenstelling en dikte van het beton is dit een vloeistofdichte voorziening. Echter, bij hoge statische of mechanische belasting, onstabiele bodems of hoge puntbelastingen kunnen er scheuren ontstaan. Deze dienen gerepareerd te worden om de vloeistofdichtheid te waarborgen. In sommige gevallen is dit de juiste oplossing, zoals bij bedrijven die niet veel hoge belastingen kennen en op een redelijk draagkrachtige ondergrond gevestigd zijn. De praktijk laat echter zien dat in veel gevallen de traditionele oplossing niet voldoet.

Vloeistofdichte milieuplaten

De bekende verharding met bedrijfsvloerplaten, betonplaten of ‘stelconplaten’ kan worden aangepast en functioneren als vloeistofdichte vloer. Met speciale milieuplaten en het nodige kitwerk voor de spleten tussen de platen, is deze oplossing ideaal voor was- en tankplaatsen. Ook hier geldt dat een goede fundering cruciaal is voor de levensduur van de vloeistofdichte vloer. Zonder een goede fundering loopt de vloeistofdichtheid al snel gevaar.

De oplossing: een onderhoudsvrije vloeistofdichte vloer

Ons bedrijf kenmerkt zich door creatieve civieltechnische oplossingen. Door onze kennis en ervaring in het aanleggen van terreinfunderingen speciaal voor hoge belastingen, kwamen we vaak met de nadelen van de traditionele vloeistofdichte vloer in aanraking. Als oplossing hebben we een nieuwe voorziening ontwikkeld, welke functioneert als vloeistofdichte vloer maar 100% onderhoudsvrij is. Deze vloer werkt als een onderafdichting onder uw terrein. Voordat we beginnen met het aanleggen van het terrein, leggen we een minerale afdichting aan welke gecertificeerd wordt door een onafhankelijk keuringsbureau.

Over deze onderafdichting leggen we onze stijve plaat fundering aan die we kunnen verharden met de voor u meest effectieve terreinverharding. Het voordeel van deze opbouw is een onderhoudsvrije vloeistofdichte gecertificeerde oplossing en een terreinverharding naar keuze. De beschadigingen die optreden aan de oppervlakte hebben niet langer invloed op het onderhoudsbudget en dagelijkse werkzaamheden

De voordelen van onze vloeistofdichte oplossing

  • Onderhoudsvrij
  • Zettingsbestendig
  • Gecertificeerd
  • Bewezen
  • Specialist

Door de plastische eigenschappen heeft zetting vanuit de bodem geen invloed. Door de bescherming van de verharding en de fundering van het terrein, is de vloeistofdichte laag onderhoudsvrij tot wel ± 100 jaar na plaatsing.

Onze vloeistofdichte onderafdichting is zettingsbestendig door de flexibiliteit die het product kent. Zo blijft, óók bij zettingen vanuit de ondergrond, de vloeistofdichtheid gegarandeerd.

Bij de aanleg komt er een onafhankelijke keuringsinstantie de kwaliteit keuren. Op basis van dit rapport wordt de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening verstrekt.

Na jaren onderzoek hebben we inmiddels tankterminals, recyclingterreinen en andere toepassingen met deze oplossing aangelegd.

RvB Groep is specialist in het aanleggen van vloeistofdichte voorzieningen bij de aanleg van terreinen. Ons creatieve, civiele engineeringsteam denkt graag met u mee.

Vraag hier digitaal onze brochure aan.Rechtstreekse download Via mail ontvangen

Projecten

bekijk meer
Stassen Recycling NV
Stassen Recycling NV
Bekijk dit bericht
HKS Amsterdam
HKS Amsterdam
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht