RVB Infra

Count Terminal Rotterdam

Uitbreiding tankpark

Voor de opslag van de vetten is er een bestaand tankpark, compleet met verlaadstation, weegbrug en verdere inrichting. Bijna alles komt per vrachtauto naar de terminal en vertrekt per schip. Voor het vergroten van de capaciteit van de terminal en de doorstroming van de aanvoer van de producten is er voor- en naastgelegen grond gekocht ter uitbreiding. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe tankput met tien tanks van verschillende omvang, een nieuwe weegconstructie om het complete terrein en een nieuwe inrichting voor de weegbrug, wachtruimte voor de vrachtauto’s, losplaatsen, kantoorruimte bij de terminal en terreininrichting. Voordat de realisatie kan plaatsvinden is er voorbereidende engineering nodig.

Civiele engineering

Als infraspecialist putten we onze kennis uit de praktijk. Met meer dan twintig jaar ervaring in de infra voeren we civiele engineering uit op een unieke wijze. Geen onnodige onderzoeken en overbodig papierwerk, maar een pragmatische aanpak kenmerkt ons bedrijf. Civiele engineering door RvB is praktisch voor de realisatie en duidelijk voor de opdrachtgever. De civiele engineering bestaat bij dit tankpark uit een vergunningsscan en -aanvraag voor de infrastructurele werkzaamheden, tankfundatie en de bouw. We maken een bouwkundige en civiele constructieberekening, meten het terrein digitaal in en aan de hand van deze gegevens stellen we een grondbalans op en maken we een terreinontwerp inclusief een hoogteplan. Ook een rioleringsberekening, faseringsplan en logistiek plan horen bij de civiele engineering.

Onze creativiteit maakt het mogelijk projecten in te kleden met alternatieven, zodat het slimmer, beter of voordeliger kan. We hebben liever één goed idee dan stapels papier. Onze creativiteit in civiele engineering vindt u terug in de investering, levensduur en onderhoud intensiteit. We streven naar duurzaamheid en transparantie. Als infraspecialist realiseren we het project zoals we de civiele engineering gedaan hebben: creatief en oplossingsgericht.

Interview opdrachtgever

“Samenwerken, in plaats van voor je werken”

In opdracht van Count Terminal Rotterdam B.V. heeft RvB Groep de engineering en uitvoering voor de nieuwe tankterminal gerealiseerd. Ook de infrastructuur op het terrein is door RvB Groep uitgedacht en aangelegd.

Count Terminal Rotterdam in Vlaardingen is onderdeel van Count Companies. Zij slaan vloeibare vetten op in hun tankenpark die bestemd zijn voor verwerking in de biobrandstof industrie. Het terrein is voorzien van opslagtanks, verlaadstations, weegbruggen en complete infrastructuur. De vetten worden per vrachtwagen aangeleverd. Gemiddeld honderd per dag. Via vrachtschepen worden de vetten vervoerd naar Finland, de Maasvlakte, Sluiskil of Singapore. De huidige projectmatige werkzaamheden zijn onderdeel van een groot uitbreidingsplan van Count Terminal Rotterdam. “Momenteel bevinden we ons in uitbreiding fase 1. De verwachting is dat er zo’n honderd opslagtanks bijkomen”, vertelt Chief Operational Officer Van der Kamp.

Engineering

“Het voordeel van RvB Groep is dat ze over kundige mensen beschikken. Zowel in de engineering als in de uitvoering. Tijdens de engineeringsfase is speciaal voor ons een fundatietechniek ontworpen om de stabiliteit van de tanks te waarborgen. Als we geen grondstabilisatie toepassen, dan zakken de tanks over dertig jaar anderhalf tot twee meter de grond in. Dankzij het toepassen van een doordachte gebonden fundatie (van 7000m² red.) van RvB Groep zal de zetting over 30 jaar minimaal zijn”, legt Van der Kamp uit.

Infrastructuur

“Er moest ook nagedacht worden over de infrastructuur op het terrein. Denk daarbij aan logische rijroutes, energiezuinige Ledverlichting en versteviging van de wegen voor het zware vrachtverkeer. Sommige combinaties wegen bijna vijftig ton. Daar krijgen we er nu honderd van per dag, maar dat worden er in de toekomst veel meer.”

Uitdaging

“Een van de grootste uitdagingen in dit project zijn de milieueisen. De wet- en regelgeving is erg streng bij de realisatie van de opslagtanks voor vloeistoffen. Zo moeten er speciale tankputten gerealiseerd worden. Dit zijn putten die ervoor zorgen dat bij een eventuele lek, geen vloeistof de grond in kan. Deze putten zijn voorzien van vloeistof kerende vloeren en vloeistofdichte wanden. Ook daarin heeft RvB Groep geadviseerd.”

Samenwerking

“Wij ervaren de samenwerking met RvB als constructief en prettig. Ze werken niet voor je, maar met je. Daarmee bedoel ik, dat ze eenvoudige oplossingen bedenken die voor de toekomst en onze portemonnee verstandig zijn. Geen onnodig dure oplossingen of verrassingen in het meerwerk. We werken op dit moment met een zestal aannemers op ons terrein waar RvB Groep er een van is. Ze weten wat hun rol is en kunnen goed met andere partijen communiceren en samenwerken. “Dat bevordert de totale project voortgang”, besluit Van der Kamp.

Jacco van der Kamp
Chief Operational Officier
Count Terminal Rotterdam B.V.
A First Dutch brand

Projecten

bekijk meer
Stassen Recycling NV
Stassen Recycling NV
Bekijk dit bericht
HKS Amsterdam
HKS Amsterdam
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht