RVB Infra

Onderhoud en overlast voorkomen

Terreinen waarbij het water niet goed weg kan of waarbij de verharding kapot gaat, hebben geen lange levensduur. Met de steeds intensiever wordende regenbuien vraagt de riolering om een doordachte oplossing. Een goede afvoer van hemelwater voorkomt schade aan de verharding en overlast voor verkeer.

Verontreiniging voorkomen

Naast een juiste afwatering, zorgt een vloeistofdichte riolering er meteen voor dat uw terrein altijd een bodembeschermende voorziening heeft. Met de juiste riolering hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele verontreiniging. De riolering van zo’n terrein is aangesloten op de verharding en bestaat uit putten, leidingen, kolken of goten en afscheiderinstallaties.

Vloeistofdichte riolering vanwege milieueisen

Omdat het afvalwater afgevoerd moet worden middels een rioleringssysteem, is het in sommige gevallen een vereiste om een vloeistofdichte riolering te realiseren. Dit wordt bepaald door milieueisen. In de praktijk blijkt uit controles dat menig rioolsysteem de oorzaak is van bodemverontreiniging, vanwege gebreken in het systeem.

RvB realiseert uw vloeistofdichte riolering van a tot z

Bij RvB hebben we als infraspecialist veel ervaring met het realiseren van een vloeistofdichte riolering. Ons engineeringsbureau ontwerpt een riolering die past bij het gebruik van uw bedrijfsterrein en die is berekend op de meest moeilijke omstandigheden. RvB Infra levert en realiseert vervolgens het rioleringsstelsel en draagt eventueel zorg voor het langjarig onderhoud. Benieuwd naar onze oplossing voor uw terrein? We komen graag met u in contact.

Projecten

bekijk meer
Stassen Recycling NV
Stassen Recycling NV
Bekijk dit bericht
HKS Amsterdam
HKS Amsterdam
Bekijk dit bericht
Count Terminal Rotterdam
Count Terminal Rotterdam
Bekijk dit bericht